Ενδεικτικές τιμές 

 

  • Ελάχιστη τιμή για Διαφημιστική φωτογράφηση κοσμήματος:     7,00 euro / κόσμημα.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία - post production και το ξεγύρισμα - clipping path των προϊόντων. Η τιμή αναφέρεται σε φωτογράφηση μεγάλου αριθμού κοσμημάτων (πάνω από 200 - έως 3 κατηγορίες).

  

  • Ελάχιστη τιμή για Διαφημιστική φωτογράφηση φιάλης :     50,00 euro / φιάλη

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία - post production και το ξεγύρισμα - clipping path των προϊόντων. Η τιμή αναφέρεται σε φωτογράφηση μεγάλου αριθμού φιαλών (πάνω από 10).

 

  • Ελάχιστη τιμή για concept φωτογράφηση προϊόντος :     35,00 euro / ώρα (το ελάχιστο 5 ώρες)

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία - post production  των προϊόντων.  


Εξειδικευμένη προσφορά

Αν ενδιαφέρεστε για εξειδικευμένη προσφορά για φωτογράφηση των προϊόντων της εταιρίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να συντάξουμε την προσφορά σας, είναι τα εξής:

  • Το είδος των προϊόντων σας
  • Ο αριθμός των προϊόντων προς φωτογράφηση
  • Οι κατηγορίες των προϊόντων σας
  • Για ποιόν σκοπό φωτογραφίζετε τα προϊόντα σας πχ. internet -έντυπο - εκτύπωση μεγάλου μεγέθους κτλ.
  • Ιδιαιτερότητες στο concept της φωτογράφησης

Διαθεσιμότητα

Το studio μας, ασχολείται αποκλειστικά με κάθε Πελάτη, έτσι όταν έχουμε φωτογράφηση για έναν Πελάτη, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε ταυτόχρονα με κάποιον άλλον. Ο χρόνος που χρειάζεται το κάθε project - δουλειά, είναι δεσμευμένος.

Όταν έχουμε ολοκληρώσει  το project ενός Πελάτη μας, μόνο τότε μπορούμε να αναλάβουμε τον επόμενο. Η δουλειά μας, διακρίνεται για την λεπτομέρεια και την ποιότητά της, και αυτά απαιτούν χρόνο.  Συνεπώς, δεν μπορούμε να αναλάβουμε δύο Πελάτες ταυτόχρονα.

Για τους παραπάνω λόγους, συμβουλεύουμε όλους τους υποψήφιους Πελάτες μας, να επικοινωνούν μαζί μας, τουλάχιστον τρεις - τέσσερις (3 - 4) εβδομάδες πριν, από την ημερομηνία που θα χρειαστούν τις φωτογραφίες μας, προς χρήση.